Danh mục phải
Điều hòa -- > Điều hòa Koolman 9000 BTU, 9000BTU

Điều hòa Koolman 9000 BTU, 9000BTU

..................