Danh mục phải
Điều hòa -- > Điều hòa Koolman 9000 BTU, 9000BTU 1 chiều, 2 chiều

Điều hòa Koolman 9000 BTU, 9000BTU 1 chiều, 2 chiều

..................