Danh mục phải
Điều hòa -- > Điều hòa Koolman 24000 BTU, 24000BTU 1 chiều, 2 chiều

Điều hòa Koolman 24000 BTU, 24000BTU 1 chiều, 2 chiều

..................