Danh mục phải
Điều hòa : Điện Máy Hà Nội -- > Điều hòa Fujiaire

Điều hòa Fujiaire

Tìm kiếm nhanh Điều hòa Fujiaire theo BTU

Điều hòa Fujiaire 1 chiều thường ga R410A
FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N
Gía:5.241.600VNĐ
FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N
Gía:6.758.400VNĐ
FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N
Gía:9.792.000VNĐ
FW24CBC2-2A1N/FL24CBC-2A1N
Gía:13.104.000VNĐ
Điều hòa Fujiaire 2 chiều thường ga R410A
FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B
Gía:6.028.800VNĐ
FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B
Gía:7.564.800VNĐ
FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B
Gía:10.848.000VNĐ
FW24HBC2-2A1N/FL24HBC-2A1B
Gía:13.632.000VNĐ
Điều hòa Fujiaire 1 inverter ga R410A
Điều hòa Fujiaire 2 chiều inverter ga R410A
1

Tin tức khác